Lidmaatschap

Via deze weg willen wij aangeven dat wij op dit moment geen ledenstop kennen.

Wanneer u besluit om lid te willen worden van de tennisclub dan kunt u op de link het inschrijfformulier downloaden en uitprinten.

Na invulling kunt u het formulier opsturen naar:

Tennisclub Doornenburg

Vijzelpad 5

6686 BV Doornenburg

Ledenadministratie ,Bert Mobertz

Contributie

De contributie is als volgt samengesteld.

*Jeugd (t/m 12 jaar) : € 40,=

* Junioren (van 13 t/m 17 jaar) : € 50,=

* Senioren : € 95,=

* Senioren vanaf 80 jaar : € 20,=

* Stil lid (ivm langdurige blessure) : € 20,=

* Begunstiger: € 20,= (Begunstiger is iemand die niet meer tennist, maar toch de club financieel blijft ondersteunen)

* Het vierde (jongste) tennislid uit een familie (woonachtig op het zelfde adres) betaalt de KNLTB bijdrage à € 20,=

* Het vijfde tennislid uit een familie (woonachtig op het zelfde adres) is € 25,=

(Dit geld voor de twee jongste leden)

De leeftijd wordt als volgt bepaald: 1 januari minus het geboortejaar.

Rekeningnummer betaling contributie:

U kunt het contributiebedrag overmaken op rekeningnummer NL54RABO0112108385 t.n.v. de tennisclub Doornenburg onder vermelding van uw naam, adres en bondsnummer.

Opzegging lidmaatschap

Als je geen lid meer wenst te zijn, dien je dit via e-mail door te geven aan de ledenadministratie. Bij afmelding zijn wij genoodzaakt, in verband met bondskosten, een bedrag ad € 20,00 in rekening te brengen. (eerder dit jaar is via een mail aangegeven dat je je vóór 1 februari gratis kon afmelden)

Ledenpas

De ledenpas dient tevens als afhangpasje indien u wenst te tennissen.

Introduce's

Inwoners van Doornenburg mogen 2 maal gebruik maken van een introducépas, daarna moeten ze lid worden. De introducépas moet hangen op het afhangbord, deze ontvang je na betaling aan de barbeheerder.

Adreswijziging

Wanneer u een adres- en/of e-mailadreswijziging wilt doorgeven aan de tennisclub dan kunt u dit doen door de wijziging per email te sturen naar de ledenadministratie.