Organisatie

De tennisclub kan niet zonder leden die een vrijwilligerstaak op zich willen nemen.

Binnen de tennisclub bestaand dan ook een aantal commissies naast het bestuur.

Als u een actievere betrokkenheid bij de club ambieert dan kunt dit doen door als vrijwilliger mee te doen in één van onze commissies en/of bestuur.

"Vele handen maken licht werk"

 
A V G

Privacy verklaring TC Doornenburg

TC Doornenburg hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens.

We gaan zorgvuldig met uw persoonsgegevens om, zoals vastgelegd in de wet en regelgeving waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

Concreet betekent dit dat wij :

Uw persoonsgegevens verwerken met het doel waarvoor deze zijn verstrekt

Deze doelen en type persoonsgegevens zijn uitgebreid beschreven in de Privacy verklaring op onze website www.tcdoornenburg.nl. Enkel die gegevens verwerken welke minimaal nodig zijn voor de doelen waarvoor ze worden verwerkt.

Afdoende organisatorische en technische maatregelen hebben getroffen voor de beveiliging van uw persoonsgegevens.

Geen persoonsgegevens doorgeven tenzij dit noodzakelijk is voor het doeleind waarvoor ze zijn verstrekt ( bijvoorbeeld persoonsgegevens naar de KNLTB)

Als TC Doornenburg zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens.

Indien u na het doornemen van de privacy verklaring of anderzijds vragen heeft hierover of contact met ons wil opnemen dan kan dat via onderstaande contact gegevens :

Schriftelijk: TC Doornenburg Vijzelpad 5, 6686 BV Doornenburg of Email

Bestuur

Het bestuur is belast met het besturen van de tennisclub. Dit houdt o.a. in dat het bestuur c.q. bestuursleden belast zijn met de dagelijkse gang van zaken en de organisatie in het algemeen.Het bestuur wordt ondersteund door de diverse commissies.

Commissies

De commissies verzorgen gedurende het tennisseizoen activiteiten voor de leden van de tennisclub.Deze activiteiten van de comissies kunnen variëren van het organiseren van clubtoernooien tot het organiseren van een werkdag om het park te onderhouden.

Leden bestuur

Voorzitter: Marc Donckers

Secretaris: Fons Stappers/Rick Pak

Penningmeester: Joris Wissing

Technische commissie: Han Witjes

Parkbeheer: Wim Otten

Jeugdcommissie: Vacant

Adviseur: Bob Jacobs

Leden Technische commissie:

Han Witjes (tevens 'verenigings competitieleider')

Marc Donckers

Marga Peters

Luuk van ParidonLeden Jeugd commissie:

Esther Vermeulen

Inge Witjes (ouder)

Leden Kantine commissie:

Jan Sommers

Georgette Sommers

Robert Holland

Gerard van Gemert

Patricia Peters

Leden Park commissie:

Wim Otten

Herman Driessen

Theo van den Brink

Leden Open Toernooi commissie:

Frank Peters

Kim Peters

Sanne Bolk (toernooileiding)

Sep Pruyn

Lazlo Hendriks

William van Alst (toernooileiding)