Lidmaatschap
Via deze weg willen wij aangeven dat wij op dit moment geen ledenstop kennen.

Wanneer u besluit om lid te willen worden van de tennisclub dan kunt u op onderstaande link het inschrijfformulier downloaden en uitprinten.
Na invulling kunt u het formulier opsturen naar:
Tennisclub Doornenburg
Ledenadministratie ,Bert Mobertz

Lid worden ! 

 

Zomerlidmaatschap !

 

Contributie:

De contributie is als volgt samengesteld.

*Jeugd (t/m 12 jaar) : € 50,=

* Junioren (van 13 t/m 17 jaar) : € 50,=

* Senioren : € 95,=

* Senioren vanaf 80 jaar : € 20,=

* Stil lid (ivm langdurige blessure) : € 20,=

* Begunstiger: € 20,= (Begunstiger is iemand die niet meer tennist, maar toch de club financieel blijft ondersteunen)

* Het vierde (jongste) tennislid uit een familie (woonachtig op het zelfde adres) betaalt de KNLTB bijdrage à 20,=
* Het vijfde tennislid uit een familie (woonachtig op het zelfde adres) is 25,=

(Dit geld voor de twee jongste leden)

De leeftijd wordt als volgt bepaald: 1 januari minus het geboortejaar.

Rekeningnummer betaling contributie:

U kunt het contributiebedrag overmaken op rekeningnummer NL54RABO0112108385 t.n.v. de tennisclub Doornenburg onder vermelding van uw naam, adres en bondsnummer.

Opzegging lidmaatschap:

Als je geen lid meer wenst te zijn, dien je dit via e-mail door te geven. Bij afmelding zijn wij genoodzaakt, in verband met bondskosten, een bedrag ad € 20,00 in rekening te brengen. (eerder dit jaar is via een mail aangegeven dat je je vóór 1 februari gratis kon afmelden)
Ledenpas:

De ledenpas dient tevens als afhangpasje indien u wenst te tennissen.
Ben je de ledenpas kwijt, dan kan tegen betaling van € 5,00 een nieuwe ledenpas worden aangevraagd bij de ledenadministratie.

Adreswijziging:

Wanneer u een adres- en/of emailadreswijziging wilt doorgeven aan de tennisclub dan kunt u dit doen door de wijziging per email te sturen naar de ledenadministratie.