Lidmaatschap
Via deze weg willen wij aangeven dat wij op dit moment geen ledenstop kennen.

Wanneer u besluit om lid te willen worden van de tennisclub dan kunt u op onderstaande link het inschrijfformulier downloaden en uitprinten.
Na invulling kunt u het formulier opsturen naar:
Tennisclub Doornenburg
Ledenadministratie ,Bert Mobertz

Lid worden ! 

 

Zomerlidmaatschap !

 

Contributie:

De contributie is als volgt samengesteld.

*Jeugd (t/m 12 jaar) : € 35,=

* Junioren (van 13 t/m 17 jaar) : € 46,=

* Senioren : € 90,=

* Stil lid (ivm langdurige blessure) : € 17,50

* Begunstiger: € 17,50 (Begunstiger is iemand die niet meer tennist, maar toch de club financieel blijft ondersteunen)

* Het vierde (jongste) tennislid uit een familie (woonachtig op het zelfde adres) is gratis
* Het vijfde tennislid uit een familie (woonachtig op het zelfde adres) is voor de helft van het geld.

(Dit geld voor de twee jongste leden)

De leeftijd wordt als volgt bepaald: 1 januari minus het geboortejaar.

Rekeningnummer betaling contributie:

U kunt het contributiebedrag overmaken op rekeningnummer NL54RABO0112108385 t.n.v. de tennisclub Doornenburg onder vermelding van uw naam, adres en bondsnummer.

Opzegging lidmaatschap:

Als je geen lid meer wenst te zijn, dien je dit via e-mail door te geven. Bij afmelding zijn wij genoodzaakt, in verband met bondskosten, een bedrag ad € 17,50 in rekening te brengen. (eerder dit jaar is via een mail aangegeven dat je je vóór 1 februari gratis kon afmelden)
Ledenpas:

De ledenpas dient tevens als afhangpasje indien u wenst te tennissen.
Ben je de ledenpas kwijt, dan kan tegen betaling van € 5,00 een nieuwe ledenpas worden aangevraagd bij de ledenadministratie.

Adreswijziging:

Wanneer u een adres- en/of emailadreswijziging wilt doorgeven aan de tennisclub dan kunt u dit doen door de wijziging per email te sturen naar de ledenadministratie.