Bestuurssamenstelling:
Voorzitter: Vacant
Secretaris: Tiny Peters
Penningmeester: Bert Mobertz
Parkbeheer: Wim Otten
Technische commissie: Han Witjes
Jeugdcommissie: Vacant

 

Taak bestuur:

Het bestuur is belast met het besturen van de tennisclub. Dit houdt o.a. in dat het bestuur c.q. bestuursleden belast zijn met de dagelijkse gang van zaken en de organisatie in het algemeen.
Het bestuur wordt ondersteunt door de diverse commissies.

Vrijwilligers:

Als u een wat actievere betrokkenheid bij de club ambieert dan kunt dit doen door als vrijwilliger mee te doen in één van onze commissies en/of bestuur.

Taken:

De commissies verzorgen gedurende het tennisseizoen activiteiten voor de leden van de tennisclub.
Deze activiteiten van de comissies kunnen variëren van het organiseren van clubtoernooien tot het organiseren van een werkdag om het park te onderhouden.


Heeft u interesse dan kunt u dit kenbaar maken aan één van de leden van het bestuur.

"Vele handen maken licht werk"

  1. Technische Cie.
  2. Jeugd Cie
  3. Kantine Cie.
  4. Park Cie.
  5. Open Toernooi Cie.

De technische commissie verzorgt competities voor senioren en het zomer break event.

Han Witjes is voor deze commissie de contactpersoon. Hij is tevens de VCL (verenigings competitie leider) van TC Doornenburg.

Hebt u vragen mail dan naar

Samenstelling:

Marc Donckers

Han Witjes

Marga Peters

Luuk van Paridon

Henriëtte van der Welk

De jeugd commissie verzorgt voornamelijk de clubtoernooien voor de junioren.

Hebt u vragen mail dan naar

Samenstelling:

Esther Vermeulen

De kantine commissie draagt o.a. zorg voor de kantinediensten, vrijwilligersavond.

Hebt u vragen mail dan naar

Samenstelling:

Jan Sommers

Georgette Sommers

Robert Holland

Gerard van Gemert

 

De park commissie draagt zorg voor het onderhouden van het tennispark, waaronder de velden, terrasen clubgebouw.

Hebt u vragen mail dan naar

Samenstelling:

Wim Otten

Herman van den Brink

Herman Driessen

De open toernooi commissie draagt zorg voor de organisatie van het 25+ Open Toernooi.

Hebt u vragen mail dan naar

Samenstelling:

Frank Peters

Irma Peters

Kim Peters

Sanne Bolk

Sep Pruyn

Lazlo Hendriks

William van Alst