1. Huishoudelijk Reglement
  2. Baan Reglement
  3. Introduce's
  4. Reglement Bardienst
Huishoudelijk reglement

Vóór aanvang van de bardienst de sleutel ophalen (tot 18.00 uur i.v.m. sluiting winkel) bij het sleuteladres van de vereniging.
Aanvang van de bardienst is 19.30 en bij toernooien 19.00 uur.
- bar en keuken netjes en schoon achterlaten;
- kleedkamers & toiletten nakijken;lampen uit,
- koeling bijvullen;

Sleutel van het clubgebouw altijd dezelfde avond weer afleveren in de (brievenbus) bij het sleuteladres van de vereniging.
Zie verder reglement bardienst welke ligt bij de bar.

Het tarief voor introducés is 2,50 euro per persoon per uur. Dit geldt voor junioren en senioren.
Voor de bardienstmedewerkers geldt koffie/thee gratis.
GEEN JEUGD onder de 18 jaar achter de bar.
Onder 18 jaar GEEN ALCOHOL.
Bij verhindering dient men zelf voor vervanging te zorgen.

Baan reglement

De banen kunnen het hele jaar door bespeeld worden tot 23:00 uur.
Verlichting baan 1,2,en 3 om 23.00 uur uit en baan 4, om 22.00 uit
De banen mogen bij alle weersomstandigheden gebruikt worden (dus ook bij vorst en
sneeuwval) - - behalve bij opdooi.
Zorg ervoor dat je tennisschoenen schoon zijn bij het betreden van de tennisbanen. Gebruik de borstels!
Door 'droog vegen' van de baan, wordt ongewild ook zand tussen de mat uitgeveegd.
Terughoudendheid bij het droogvegen is daarom geboden.
Laat geen lege flesjes, papier enzovoort achter op de baan.
Kauwgom en glas zijn verboden op de tennisbaan.

 

Afhangregels:

 1 Om te mogen spelen moet je altijd afhangen met een geldige ledenpas op het afhangbord.
Bij invitatie met een introductiepas.
 2  Je mag de ledenpas niet verhangen terwijl je aan het spelen bent.
 3  Leden die les hebben, moeten na afloop van de les een half uur wachten, tenzij een baan beschikbaar is.
 4  Als je hebt afgehangen, moet je op het tennispark blijven totdat je kunt spelen.
5 Afhangen kan op het half en op het heel uur. Er bij hangen op een baan waarop een enkel wordt gespeeld mag, maar alleen op dezelfde afhangtijd.
6 Jeugd tot 12 jaar heeft recht op een half uur tennissen, senioren en jeugd van 12 jaar en ouder op een heel uur.
7

Volgorde van afhangen:

          a. Je dient eerst de vrije baan af te hangen.

          b. Daarna dien je de baan af te hangen waarop een enkel gespeeld wordt.

          c. Als laatste hang je de baan af waar een dubbelspel gespeeld wordt.
8 Als alle banen zijn afgehangen en op één baan wil men gaan enkelen, dan kunnen spelers waarvoor geen baan beschikbaar is de enkelaars vragen om mee te mogen spelen.
Beleefdheidsregel is dat hier positief op gereageerd wordt.
9 Al gaan spelen, eerder dan de afgehangen tijd is voor eigen risico.

 

Voorrangsregels:

1 Jeugdspelers hebben voorrang op senioren tot 18:00 uur.
2 Jeugd van 12 tot 17 jaar en senioren hebben gelijke rechten tussen 18:00 en 20:30 uur. Bij een enkel tussen een jeugdspeler tot 12 jaar en een speler van 12-17 jaar,
gelden de rechten van de speler van 12-17 jaar. Bij een dubbel moeten tenminste twee
van de jeugdspelers tussen de 12-17 jaar zijn.
3 Senioren hebben voorrang vanaf 20:30 uur.
Introduce's

Inwoners van Doornenburg mogen 2 maal gebruik maken van een introducépas, daarna moeten ze lid worden.  De introducépas moet hangen op het afhangbord, deze ontvang je na betaling aan  de barbeheerder.

Reglement Bardienst

* Vóór aanvang van de bardienst de sleutel ophalen bij Ron Tijshen (tot 18.00 uur ivm sluiting winkel)

* Aanvang van de bardienst is 19.30 uur.

* Sluiting van de bardienst  is 23.30 uur.

* Werkzaamheden bij sluiting  bar:
  - Bar en keuken opgeruimd achter laten
  - Kleedkamers en toiletten controleren en lichten doven
  - In de keuken stekkers uit de elektrische apparaten halen
  - Koeling en koelkast in keuken bijvullen
  - Terras buiten schoon achterlaten

* Envelop met dagomzet deponeren in de brievenbus van de voordeur bij Nico Kramer,
   Duisterestraat 27.  
   Laat 30 euro aan briefgeld in de kassalade liggen. Munten hoeven niet geteld te worden.

* Sleutel sluiting weer deponeren in de brievenbus bij Ron Tijshen .

* Introducées:
  - Het tarief voor introducées  is 2,50 per uur. De in te vullen kaartjes liggen in de kassa.
   (Het ingevulde kaartje moet gehangen worden op het afhangbord)

* Commissieleden ontvangen vóór aanvang van een activiteit een bonnenboekje van de 
   Barcommissie. Afspraak is koffie en thee gratis. Overige dranken is 2 consumpties per dagdeel.

* Voor bardienst medewerkers geldt koffie en thee gratis. Overige consumpties voor eigen rekening.

* De bardienst medewerker is verantwoordelijk voor de sleutel , kassa en envelop dagomzet.

* Leden onder de 18 jaar mogen niet achter de bar.