Jeugd

Onder deze 'button' vindt u alle activiteiten die worden georganiseerd voor de jeugd van de tennisclub Doornenburg.

Te denken valt hierbij aan:

  • Clubkampioenschappen
  • Competitie
  • Uitwisseling met andere tennisverenigingen
  • Labelavond
  • Ouder - Kind toernooi

De activiteiten worden georganiseerd door de jeugdcommissie.

Tenniskids World Tourworldtour

Rode competitie

In het jaar dat je 6, 7, 8 of 9 jaar bent/ of wordt, speel je iedere eerste zondagochtend van de maand (m.u.v. december, januari en februari) korte wedstrijdjes op een klein veld. Je speelt met kinderen van onze eigen club tegen kinderen van andere tennisverenigingen. In deze competitie spelen jongens en meisjes gemengd.

Oranje competitie

In het jaar dat je 8, 9,10 of 11 jaar wordt/of bent speel je iedere eerste zondag van de maand (m.u.v. december, januari en februari) korte wedstrijdjes op een driekwart veld. Je speelt met kinderen van onze eigen tennisvereniging tegen kinderen van andere verenigingen. In deze competitie spelen jongens en meisjes gemengd.

Groene competitie

In het jaar dat je 10, 11 of 12 bent/of wordt speel je in het voor- en/of najaar een reeks van 6 of 7 woensdagmiddagen een enkel en een dubbelpartij samen met je teamgenoten tegen een andere vereniging. In deze competitie spelen jongens en meisjes door elkaar heen.

Junioren competitie

De gele competitie bestaat uit 2 onderdelen namelijk kinderen van 11 t/m 14 jaar en 11 t/m 17 jaar. Je speelt dan in het voorjaar in een meisjes- jongens- of een gemengd team een reeks van 6 of 7 zondagochtenden.

Labelavond jeugd

De laatste vrijdagavond van de maand is "leukste" vrijdagavond van de maand!

De jeugdcommissie organiseert dan de jeugdlabelavond.

Op deze avond komen alle jeugdleden gezamenlijk een balletje slaan. Je wordt ingedeeld met verschillende spelers en tegenstanders om zo leuke wedstrijdjes te krijgen.

Tussendoor krijgen jullie iets te drinken en wordt er gewisseld van speler. Na afloop is er meestal nog gelegenheid voor een spelletje of om gezellig na te kletsen.

De labelavond begint om 18.00 uur en er wordt getennist tot 19.30 uur, 20.00 uur gaat iedereen naar huis.

Tennislessen

Elk seizoen is er de mogelijkheid om tennislessen te volgen in het voor- en najaar van het tennisseizoen.

Voor meer informatie over de tennislessen verwijs ik u graag naar het artikelen onder de button 'Tennislessen'

Mochten er vragen of onduidelijkheden zijn kunt u contact opnemen met de jeugdcommissie.

Overige activiteiten

Ouder - Kind Toernooi

Tijdens dit toernooi speelt de jeugd samen met een ouder, familielid of andere bekende. We spelen dan meerdere wedstrijden en maken er een gezellige dag van. Dit toernooi wordt druk bezocht.

Uitwisseling Angeren - Haalderen - Gendt

De uitwisseling houdt in dat er een competitie gespeeld wordt door de jeugd van deze vier verenigingen. Dit is een individuele competitie waarbij drie single partijen en een dubbel gespeeld wordt. De wedstrijden per deelnemer vinden plaats bij één van de verenigingen.