NIEUWS

 
 
Algemene Ledenvergadering, vrijdag 13 januari 2023
Beste Tennisleden,


Bij deze nodigt het bestuur je van harte uit voor het bijwonen van onze Algemene Ledenvergadering op vrijdag 13 januari 2023 in ons clubgebouw.
Aanvang 19.00 uur.


De bijbehorende stukken zijn per e-mail verzonden naar de leden.

Op agendapunt 10 staat de voordracht voor 4 nieuwe bestuursleden.
Elk lid kan zich nog vijf dagen voorafgaande aan de Algemene Ledenvergadering aanmelden voor een bestuursfunctie bij de secretaris.


Aansluitend de vergadering is er een Nieuwjaarsborrel waarbij je ook van harte bent uitgenodigd.

Tot ziens op 13 januari waar we ook met elkaar proosten op een mooi en sportief tennisjaar.

Namens het Bestuur

Tiny Peters
secretaris
Terug naar overzicht